Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mijn gegevens

Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
Antwerpen Brussels gewest Henegouwen Limburg Luik Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Waals-Brabant West-Vlaanderen
Via welke weg kwam je op onze website?
GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

1. Persoonlijke levenssfeer

Gelieve te noteren dat Skondras de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat Skondras en haar verbonden entiteiten persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van het personeel en het cliënteel van Skondras en haar verbonden entiteiten, met inbegrip van kandidaat personeelsleden en mogelijke cliënten , het beheer van de contractuele relatie, het voorkomen van onregelmatigheden, het opmaken van statistieken en tests.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Skondras verbonden entiteiten. Uw gegevens zullen niet worden meegedeeld aan andere derden. Binnen Skondras en haar verbonden entiteiten wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar Skondras via info@skondrasjobs.be.

De geautomatiseerde verwerking van de gegevens wordt, in de mate hiertoe de verplichting bestaat, opgenomen in het openbaar register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Zie ook Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid van de onderhavige Voorwaarden.

2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar Skondras wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

3. Referenties

Bij het aanvaarden van deze voorwaarden, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om uw referenties te checken bij uw voorgaande werkgevers; zonder dat Skondras inbreuk doet aan de vertrouwelijkheid van uw kandidatuur.

4. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en de onderhavige voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Hasselt zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat Skondras een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.

Skondras kan deze Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Ja